HOME  XXII PPT XIII WOŚP  Andrzejki  Wigilia  •  Unia Europy Euro 2004r EC Mielec Wiersze   Aforyzmy  
   
 Jan Paweł II  Forum  Na murze  Skype  Flash   Jednostki miar  Horoskop Kamienie Żywioły   Planety 

     Strona główna

  Forum
Toplista
Partner sms
Bramka sms Lotto
Księga gości 
Pogoda

          Menu

Wigilia
Andrzejki
XXII PPT2004r          XIII Finał WOŚP       
  Unia Europy
  Euro 2004
 EC Mielec

          Menu 1 

Skype  SkypeOut Metoda BSM
Aforyzmy
Na murze
Wiersze
Flash
Gry  

           Menu 2

Jednostki miar
Numerologia
Horoskop
Kamienie
Żywioły
Planety

           Linki

  Start Wola Mielecka
  Wola Mielecka
 TMZM Mielec  
  Na Pięciolinii
  Kapela mix           
  Nemo151
  Oriflame                  Klasa 5   
  Pogoda

          Webmaster

  Helion
  Nev pl
  Javascript
  Skrypty.e9
  Webmaster
  Skryptoteka

        Po  godzinach 

• Program TV » 

  Aktualizacja

 
od 1.07.2004r.
 
 Kontakt  tel. 0 503335615     e-mail : wichz@ec.mielec.pl  :   wichz@wp.pl      GG :  
 

JEDNOSTKA MIARY, wartość danej wielkości fizycznej, której wartość liczbową umownie przyjęto za równą jedności, służąca do ilościowego porównywania różnych wartości tej samej wielkości. Jednostkę miary wyraża się pełną nazwą lub oznaczeniem (symbolem), np.: metr — oznaczenie m, kilogram — kg, amper — A. Uporządkowany zbiór jednostek miar tworzy układ jednostek miar.

Podstawowe jednostki miary to jednostki wielkości podstawowych przyjętych za niezależne w danym układzie wielkości; pochodne jednostki miary to jednostki wielkości pochodnych (wyprowadzonych z wielkości podstawowych) w tym układzie; np. jednostkami miary podstawowymi w układzie SI są: metr (m) i sekunda (s), a z nich wywodzą się pochodne jdnostek miar : m/s, m3.

I. System metryczny V. Inne miary i wagi -  na miary metryczne
1 km (kilometr) = 1000 m (metr) Abisynia
1 m = 10 dm (decymetr) = 100 cm 1 madda = 10 kint = 5 m
1 cm (centymetr) = 10 mm (milimetr) 1 kantar = 100 rottel = 44,9 kg
1 kmk (kilometr2) = 100 ha (hektar) Afganistan
1 ha = 100 a (ar) = 10 000 m2 System metryczny, oraz :
1 m3 = (m sześć.) = 1000 dm3 1 arszyn = 1,12 m
1 dm3 = 1000 cm3, 1 cm3 = 1000 mm3 1 man = 40 ka = 4,48 kg
1 hl (hektolitr) = 100 l (litr) Anglia i dominia
1 l == 10 decylitrow = 100 centyl. 1 mila = 1760 jardów = 1609,3 m
1 t (tona) = 1000 kg (kilogram) 1 jard = 3 feet = 91,4 cm
1 kg = 100 dekagram = 1000 g (gram) 1 foot = 12 inches = 30,5 cm
1 g = 1000 mg (miligram) 1 inch = 2,5399 cm
1 centnar metr = 1 kwintal = 100 kg 1 mila of land = 640 akrów
1 akr = 4840 square yard = 40,47 a
II. Miary specjalne 1 square yard = 0,8361 m2
1 mila geograficzna = 7420,44 m 1 imperial quarter = 8 buszli
1 mila morska = 1852 m 1 buszel = 8 gallonów = 36,35 l
1 węzeł = 1,829 m 1 barrel = 36 gallon = 163,55 l
1 tona rejestrowa (m. okrętowa) = 2,8315 m3 Wagi handlowe {Avoirdupois)
1 tona rejestr. (Anglia) = 2 832 m3 1 (long) ton  = 2440 funtów  = 1016,048 kg
1 kopa = 4 mendle = 60 sztuk 1 quarter = 28 lbs = 12,7 kg
1 ryza = 20 libr = 480 arkuszy 1 l funt avoirdupois = 16 uncyj
III. Dawne, częściowo  używane miary 1 uncja (avoirdupois) = 28,3495 g
1 mila pol. = 8 staj = 8,634 km Troy (szczeg. metale szlachetne)
1 staja = 246 prętów = 1,066 km 1 uncja = 31,10 g
1 pręt = 7,5 łokci = 2,5 sążnia Arabia
1 sążeń = 3 łokcie = 6 stop 1 draa = 0,49 m
1 stopa = 12 cali, 1 cal = 30,48 mm 1 timan == 56,8 l
1 włóka pol. = 30 morg. = 16,796 ha 1 rottoli = 276,8 l
1 mórg = 100 prętów = 16 800 łok.2 Chiny
1 korzec = 32 garnce 1 li = 180 chang = 644,4 m
1 garniec = 4 kwarty = 16 kwaterek 1 ching = 6,14 ha
1 łaszt zboża = 30 korcy = 3840 l 1 sheng = 10 ho = 1,03 l
1 joch austr. = 57,554 a 1 tan (picul) = 100 chin = 60,46 kg
1 tael (liang) = 37,783 g
IV. Miary staropolskie Egipt
1 antał = kilkanaście garncy System metryczny, oraz:
1 bakar = 4 beczki 1 dira macmari = 6 quabdah = 75 cm
1 baryła = 24 garnce 1 feddan = 42 a
1 cal = szerokość wielkiego palca Indie Brytyjskie
1 centnar warszawski = 160 funtów Jak Anglia, oraz:
1 centnar lwowski = 128 funtów 1 guz = 91,4 cm (Bengal)
1 czasza == 12 garncy 1 ser = 16 chittak = 933 g
1 czyntakor = pół sztuki tkaniny Japonia
1 ćwierć krakowska = 42 garnce System metryczny, oraz:
1 ćwiertnia = 16 garncy 1 shaku = 30,303 cm
1 dłoń = 4 cale, szósta część łokcia 1 ri = 12 960 shaku = 3,9273 km
1 drelink = 30 wiader wina 1 tsubo = 3,306 m2
1 funt = 32 łuty 1 kwan = 1000 momme = 3,75 kg
1 garniec warszawski = 4 kwarty (od 1764) 1 picul = 60,48 kg
1 garniec litewski = 3 kwarty Palestyna
1 gonek = w płótnie: szer. 1 cala System metryczny, oraz:
1 halba = pół kwarty 1 dunam == 1600 pic2 = 919 m2
1 huba = 34 morgi trzystuprętowe 1 abbasi = 20 miskal = 0,37 kg
1 jutrzyna == ok. 1 morga ziemi ornej Persja
1 kamień = 25, 32 lub 60 funtów 1 fersakh = 6,24 km
1 karwatka = kwaterka 1 zar = 4 czerek = 1,04 m
1 koniuszka = 2 garnce obroku 1 rottel = 336 g
1 korzec = 4 ćwierci po 8 garncy (od 1764) Rosja
1 kul = 10 — 15 snopków lnu System metryczny, oraz:
1 łan = 42 morgi trzystuprętowe (od 1793) 1 wiorsta = 500 sążni = 1,0668 km
1 ławka = dziesiąta cześć pręcika 1 sążeń = 3 arszyny = 2,3 m
1 łokieć = 2 stopy, 4 ćwierci, 24 cale 1 arszyn = 16 werszkow = 71,11 cm
1 łut == 32-ga cześć funta 1 wiorsta2 = 260 000 sążni2
1 maca = 4 korce zboża 1 desiatna = 2400 sążni2 = 1,09 ha
1 małdr = 4 korce zboża 1 arszyn = 0,5058 m2
1 miednica = 12 garnca miedzi 1 czetwiert = 209,9 l
1 ośmina = połowa ćwierci 1 wiadro = 12,3 l
1 płosa = 12 zagonów ziemi 1 ros. tona = 1015,5 kg
1 połanek = pół łanu 1 pud = 40 funtów = 16,38 kg
1 powłócz = 15 morgów 1 funt = 32 łuty
1 połsztuczek = 6 łokci płótna Syjam
1 pręcik = dziesiąta część pręta 1 picul = 60,48 kg
1 pręt = 15 stop USA
1 pudłak = 4 korce miodu Jak Anglia, jednak
1 rączka = 10 garncy miodu 1 (Winchester) buszel = 35,237 l
1 rostka = 24 korce w górnictwie 1 barrel (dla oleju ziemn.) = 42 gallony = 158,98 l
1 staje = 220 lub 120 kroków 1 gallon = 3,785 l
1 stągiew = 50 garncy 1 (short) ton = 2000 funtów (lbs) = 907,2 kg
1 stopa = 22 centymetry  Używanie miar i wag towarów światowych
1 szanek = 24 lub 48 garncy zboża Metale szlachetne
1 syfunt = ok. 200 kg 1 troypound = 12 oz = 373,24 g
1 walwas = ok. 1 korca 1 troy ounce (oz) = 20 pennyweights = 31,10 g
1 pennyweight (dwt) = 24 grany = 1,55 g
 Miary długości dawnych map Polski  1 karat - na 24 jedn. wagi - 1 jedn. czystego złota
cal = 0,024 m Kamierne szlachetne.
stopa = 0,288 m 1 karat = 0,2 g
łokieć = 0,576 m 1 carat (Anglia) = 0,2053 g 
sążeń = 1.728 m Bawełna.
pręt = 4,320 m USA:
mila = 7 143 m  1 bela (brutto) = 500 lbs - 226,8 kg
1 bela (netto) = 478 lbs = 216,8 kg
Stare rosyjskie miary długości Indie:
1 wiorsta = 1,067km 1 bela = 400 lbs = 181,437 kg
1 sążeń = 2,134m Egipt:
1 cal = 2,54cm 1 kantar = 44,928 kg 
1 wiorsta = 500 sążni = 42 000 cali Zboże.
Chicago:
książka kucharska 1918 rok 1 buszel
(pszenica) = 60 lbs = 27,2 kg;
1 kilogram = 2 funty i 12 łutów (żyto) = 56 lbs = 25,40 kg;
1 funt = 422 g (jęczmień) = 48 lbs = 21,77 kg,
1 łut = 13g (owies) = 32 lbs = 14,52 kg;
1 garniec masła = 9 funtów (kukurydza) = 56 lbs = 25,40 kg.
1 garniec miodu = 12 funtów Liverpool:
1 garniec mąki = 5 funtów 1 cental pszenicy = 100 lbs = 45,36 kg
1 kamień = 32 funty Londyn:
1 kamień cukru = 24 funty  1 quarter pszenicy = 8 buszli = 480 lbs = 217,7 kg
Nafta.
USA:
1 barrel ropy naftow. = 139,07 kg
1 gallon ropy naftow. = 3,31 kg
1 barrel oleju skaln. = 133,36 kg
1 gallon oleju skain = 3,175 kg
Kawa.
1 worek (Brazylia) = 60 kg
 
Aktualizacja:  Copyright © 2004-2005 Wicherski  MCMLXII